Изяви на самодеен фолклорен ансамбъл "Тих Дунав - Sakin Tuna"
  

 

 

 

  Фолклорен Ансамбъл "Тих Дунав - Сакин Туна" изнесе концерт по случай празника на с. Искра, община Ситово, област Силистра
24.05.2007
 

 

  Фолклорен Ансамбъл "Тих Дунав - Сакин Туна" изнесе празничен концерт в местността "Борова гора" по случай празника “Хъдреллез” в гр. Тутракан
06.05.2007
 

 

  Фолклорен Ансамбъл "Тих Дунав - Сакин Туна" изнесе празничен концерт в с. Шейново община Казанлък
05.05.2007
   Фолклорен Ансамбъл "Тих Дунав - Сакин Туна" участва в Интеретнически фестивал в гр. Констанца, Република Румъния 24-25.03.2007
       Фолклорен Ансамбъл "Тих Дунав - Сакин Туна" изнесе тържествен концерт по случай празника Курбан Байрям и Нова година на 28-12-2006г. в гр. Силистра
 

 

  Фолклорен Ансамбъл "Тих Дунав - Сакин Туна" участва в Празник на с. Бреница, община Тутракан, област Силистра
11-2006

 

 

   Фолклорен Ансамбъл "Тих Дунав - Сакин Туна" участва в тържествен концерт по случай празника Рамазан Байрям 2006г. в Читалище "Н. Й. Вапцаров" гр. Тутракан.
 

 

   Участие в ТРЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
НЕСЕБЪР 2006.
22-24.09.2006г.
 

 

   Награждаване с грамоти от кмета на Община Тутракан инж.Георги Георгиев и Председателя на Общинския съвет
инж. Еркин Каранасуф

 

 

 

   Участие във II Фестивал "Фолклорът - мост към единство" проведен в зала "Филхармония" гр.Русе, организиран от Сдружение за културни връзки с Турция "ГЮНЕШ" - гр. Русе, със съдеиствието на Община Русе и Областна админ. гр. Русе. 11-06-2006

 

 

   Празник на с. Търновци, община Тутракан, област Силистра 03-06-2006

 

 

   Празник на с. Варненци в местността Али Баба, община Тутракан, област Силистра
27-05-2006

 

 

   Празник на с. Искра, община Ситово, област Силистра

 

 

   Празник в местността Демир Баба гр. Исперих
20-05-2006

 

   Честване на празника на с. Звенемир, община Главиница, област Силистра. Това е първата изява като самодеен фолклорен ансамбъл за мюсюлмански песни и танци от Добруджанския край. 01-05-2006


   www.sakintuna.tutrakan.org
      © All Rights Reserved 2016